Bionomen AB, ett företag inom bioenergibranschen med mångårig samlad erfarenhet.
Vi kan erbjuda reservdelar till de förbränningsanläggningar som är vanligast förekommande på den
svenska marknaden, förutom reservdelsförsäljning kan vi med mycket kompetent personal erbjuda följande:
Service- & underhåll med erfaren och välutrustad personal.


Driftoptimeringar med stort fokus på miljö,
ekonomi och drifttillgänglighet. Även utredningar avseende
förbättringsåtgärder på befintliga anläggningar kan erbjudas.


Leveranser av transportsystem ingår i vår verksamhet,
både aska (våt- och torr) och lösningar för de flesta förekommande
bulkmaterial medelst skruv-, skrap- och vibrationstransportörer.

Silosystem: Vi kan erbjuda leveranser av både stationär
och flyttbar siloutrustning av mycket beprövad och kraftfull
typ för transport av torrt spån, förädlat bränsle,
fuktig skogsflis, sågverksbränslen etc…

Montageledning, vi tillhandahåller professionell montageledning
där effektivitet kombineras med stort säkerhetstänkande.