BIONOMEN

Energiutrustning, reservdelar & optimeringar av förbränningsanläggningar för biobränslen

Bionomen AB, är ett företag med mångårig samlad erfarenhet och kunskap inom bioenergibranschen. Vi kan erbjuda högkvalitativa reservdelar till de förbränningsanläggningar som är vanligast förekommande på marknaden.
Utrustning för transport av bulkmaterial såsom bark, flis, spån och aska etc kan erbjudas liksom varierande utföranden på siloutrustningar med väldimensionerade utmatningssystem. Optimeringar av befintliga anläggningar med förbättrade förbränningsluftsystem, effektivare bränsleinmatning etc för bästa verkningsgrad och tillgänglighet ingår även i vårt koncept.

Bionomen AB
Östergatan 12
S-262 37 Ängelholm, Sweden