silosystem

leveranser av både stationär och flyttbar siloutrustning

Bionomen kan erbjuda leveranser av både stationära och flyttbara siloutrustningar av mycket beprövad och kraftfull typ för transport av torrt spån, förädlat bränsle, fuktig skogsflis, sågverksbränslen, slamprodukter etc …

Stångmatarfickor

Stångmatare

Stångmatare i längder upp mot 20 m kan erbjudas då konstruktionen är extremt stark och kan utan problem anpassas även mot befintliga siloutrymmen.

Stångmatarens kraftiga konstruktion och låga inbyggnadshöjd gör att lastmaskiner som fyller silon med bränsle kan köra på stångmatarna utan att riskera att skador uppstår.

Den hydrauliska driften kan placeras i både utmatningsänden eller i den motsatta änden dvs i skjutande utförande.

I leveranserna ingår vanligtvis ett komplett set av ingjutningsgods som är dimensionerat utefter erhållna data . Även plåtbeklädnad i gjutna silobottnar kan erbjudas för att minska friktionen/slitaget och kraftåtgången.

Rivarvalsar

Rivarvalsar i siloöppningen ingår normalt i siloleveranserna då man med dessa tex kan rivas sönder sammanfruset bränsle, valsarna fungerar även som överfyllnadsskydd i överlastningen till efterföljande transportör.

Rivarvalsar kan självfallet även erbjudas till befintliga siloutmatningar.

Bionomen AB
Östergatan 12
S-262 37 Ängelholm, Sweden